festiwalnazdrowie.pl
pozwalamy wejść na szczyty popularności...

Mieszko Borkowski 2019-12-24 0 komentarzy

Gdzie przeprowadzić badanie dokumentów?

Gdzie przeprowadzić badanie dokumentów?

Techniczne badanie pisma oraz całego dokumentu z zastosowaniem metod kryminalistycznych jest przydatne w rozstrzyganiu wielu spornych sytuacji. Wraz z opinią grafologa stanowi solidny dowód. Badanie fizyczne i chemiczne składu dokumentu, wiedza o metodzie jego powstania, naniesionych zmianach przydaje się w ustalaniu autentyczności testamentów, umów bankowych i innych. Sam dokument może mieć formę papierową lub plastikową. Należy przy tym odróżnić podrobienie i przerobienie dokumentu. 

Podrobienie to wykonanie w całości przez fałszerza, z zachowaniem pozorów autentyczności.  Możliwe jest sfałszowanie całego dokumentu lub samego podpisu widniejącego pod nim. 

Przerobienie to każda nieuprawniona zmiana danych zawartych w dokumencie. Może to być dopisanie lub usunięcie fragmentu tekstu, a także przerobienie znaków.

Gdzie przeprowadzić techniczne badanie dokumentów?

Ekspertyzę najlepiej wykonać w rzetelnym laboratorium, takim jak Analityks z Poznania. W tym celu należy udać się do Zakładu Chemii. Kompetentni biegli sądowi dokonają kompleksowej analizy każdego dokumentu. W ich kompetencjach leży:

  • sprawdzenie wiarygodności dokumentów i zastosowanych pieczątek;
  •  określenie wieku zapisu;
  • przeanalizowanie podłoża i użytych narzędzi pisarskich;
  • zbadanie technik wytworzenia obiektu, takich jak drukowanie i kopiowanie; 
  • analiza kolejności powstawania poszczególnych elementów zapisu;
  • badanie banknotów;
  • badanie dokumentów zniszczonych przez nadpalenie, zmoczenie, wyblaknięcie, aby ustalić ich wygląd i zawartość.  

Zostaw komentarz pod artykułem