festiwalnazdrowie.pl
pozwalamy wejść na szczyty popularności...

Aniela Pawłowska 2023-07-24 0 komentarzy

Gdzie znaleźć kalkulator do wyliczenia współczynnika przenikania ciepła?

Gdzie znaleźć kalkulator do wyliczenia współczynnika przenikania ciepła?

Podczas stawiania budynku każdy właściciel jest zobowiązany do sprawdzania wartości współczynnika przenikania ciepła, który określa, jaka ilość ciepła będzie uciekać przez ściany, dach, fundamenty, okna oraz drzwi. Inwestor musi bowiem zmieścić się w obowiązujących normach. Współczynnik U jest określany przez standard WT, który co kilka lat ulega zmianie, aby dopasować wartości do stosowanych w budownictwie technologii. Oczywiście z każdym rokiem wymagane jest, aby budynki były lepiej izolowane, co przekłada się na energooszczędność i niższe koszty eksploatacji. 

Na przenikalność cieplną wpływa przede wszystkim:

  • rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych (najlepiej z niskim współczynnikiem lambda),
  • grubość izolacji termicznej,
  • rodzaj przegrody (jednolita ściana czy z dużą liczbą okien i drzwi).

Samodzielne wyliczenie wartości ewentualnych strat ciepła jest czasochłonne (ze względu na konieczność użycia dosyć skomplikowanych wzorów). Inwestor może niestety otrzymać nieprawidłowy wynik, w tym mocno zaniżony lub zawyżony współczynnik przenikania ciepła. Kalkulator online w tej sytuacji wydaje się być wręcz idealnym rozwiązaniem. tego rodzaju narzędzie jest dostępne na stronie interentowej yetico.com, należącej do polskiego producenta tworzyw polimerowych. Użytkownicy mogą wyliczyć współczynnik U dla takich przegród jak:

  • ściana zewnętrzna dwuwarstwowa,
  • ściana zewnętrzna trzywarstwowa,
  • ściana fundamentowa,
  • podłoga na gruncie,
  • podłoga nad garażem, piwnicą lub na stropie,
  • dachy płaskie oraz strome. 

Zostaw komentarz pod artykułem